EHBO cursussen

EHBO cursussen & BHV

Mocht er in uw organisatie een noodgeval plaatsvinden, dan is het belangrijk om voldoende bedrijfshulpverleners beschikbaar te hebben die eerste hulp kunnen verlenen. Want, wat doet u bij een hartinfarct, hoe moet u een beginnende brand bestrijden of een evacuatie tot een goed einde brengen?

Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening verplicht voor elk bedrijf in Nederland. De Arbeidsinspectie controleert op de naleving hiervan. BrandbeveilingsBedrijfLiebrand heeft zeer professionele en realistische BHV en EHBO cursussen en BHV en EHBO trainingen.

AED – Reanimatie cursus

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand (niet alleen ouderen, óók jongeren). Slechts 5 tot 10% van de slachtoffers overleeft het. Dit percentage neemt aanzienlijk toe als er binnen c.a. 6 minuten adequate hulp wordt geboden. Deze hulp bestaat uit 112 bellen, reanimeren, defibrilleren. Wanneer dit goed gebeurt, is de overlevingskans van het slachtoffer 50 tot 70%.

BrandbeveilingsBedrijf Liebrand heeft zeer professionele en realistische AED cursussen en -trainingen. U kunt zowel incompany als op locatie uw cursus volgen. Informeer naar de beschikbare data.