Gecertificeerd onderhoudsbedrijf

BrandbeveligingsBedrijf Liebrand heeft op 17 mei 2010 haar certificaat en erkenning volgens het NCP behaald.

Brandweer legt verantwoording bij u.
De brandweer heeft een groot budgetprobleem. In 2010 kost de brandweer tweemaal zoveel t.o.v. 2000, terwijl het aantal slachtoffers gelijk gebleven is. Omdat er steeds meer kwaliteitseisen komen en de gevaren groter worden, zijn de omstandigheden lastiger geworden voor de brandweer om haar primaire taak uit te voeren: redden van personen o.a. door blussen. Het is daardoor onbetaalbaar geworden om nog adequaat op te treden als brandweer. Het voorkomen van brand zal meer opleveren…

Bovendien wordt 56.000 keer per jaar uitgerukt voor een brandalarm, afkomstig van automatische brandmeldinstallaties. In 95% van de gevallen is er echter niets aan de hand. Het uitrukken van de brandweer kost veel geld en kan leiden tot risicovolle situaties in het verkeer. Om deze reden hebben de vertegenwoordigers van NVBR wijzigingen voorgesteld, in het kader van de klankbordgroep voor het Bouw-, gebruiks- en sloopbesluit aan VROM, VROM heeft deze voorstellen overgenomen. Bgsb heeft een verwacht ingangsdatum van 1 januari 2011 en is de opvolger van Bouw- en gebruiksbesluit. O.a. wil NVBR in het kader van eigen verantwoordelijkheid van bedrijven toekomstig niet meer uit rukken bij automatische alarmmeldingen van bedrijven. Daarmee kan het automatisch doormelden naar brandweer in meer als 50% van de situaties komen te vervallen. Investeren in de opleiding van beheerders en regelmatig onderhoud aan brandmeldinstallaties wordt daardoor extra belangrijk.

Voor zowel bedrijven als particulieren wordt de noodzaak zelf betere maatregelen te nemen voor brandveiligheid daarmee een stuk groter.

Comments are closed.