Mistmachine

Steeds vaker laat de inbreker zich niet meer afschrikken door de aanwezige beveiliging daar de opvolging niet tijdig aanwezig kan zijn. Met een mistuitstoot van een mistmachine zal de dader echter afgeschrikt worden en hem zodanig hinderen, in het verzamelen en afvoeren van de buit, dat deze zijn poging vroegtijdig zal staken.
Tijd is immers een belangrijke factor. Met deze preventieve maatregel wordt de schade beperkt en de continuïteit van uw bedrijf verhoogd.

BrandbeveiligingsBedrijf Liebrand levert naast brandblusapparatuur en noodverlichting ook geavanceerde apparatuur t.b.v. inbraakpreventie.

Door de mist zullen de personen in deze ruimte gedurende 10 minuten volledig gedesoriënteerd raken.
Het zicht wordt tot circa 30 cm beperkt. Deze mist is kleurloos en laat na het optrekken geen sporen na.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de mistmachine? Neem vrijblijvend contact op met ons: 06 – 222 279 26

Comments are closed.