Nieuw Waternevel brandblusser

BrandbeveiligingsBedrijf Liebrand implementeert de voordelen van de waterneveltechnologie in de volgende generatie zeer effectieve handbrandblusser.

De vele voordelen van de waterneveltechnologie worden in de stationaire blusinstallaties al meerdere jaren gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Waternevel is een effectief en milieuvriendelijke variant van brandbeveiliging, omdat zeer kleine waterdruppeltjes [veel kleiner dan 0.1 mm in de diameter] door het aanzienlijke vergrootte werkzame oppervlak van het blusmiddel een maximaal koelend effect bieden. Dit gaat samen met een merkbare vermindering van de stralingswarmte en de elektrische geleiding van de blusstraal. de gevolgschaden door de inwerking van het blusmiddel worden aanzienlijk verminderd, omdat er alleen een zo klein mogelijke hoeveelheid water in nevelvorm wordt gebruikt.

Comments are closed.