Koolzuurblusser 5kg

Het blusmiddel Kooldioxide (CO2) is een kleur- en reukloos natuurlijk gas en veroorzaakt als blusmiddel nauwelijks of geen nevenschade. CO2 is ongeveer 1,5 maal zwaarder dan lucht. Het blussende vermogen berust op het verdringen van minstens een kwart van het zuurstofgehalte van de lucht, het zogenaamde verstikkende effect. 1kg. onder druk staande vloeibare CO2 levert 500 liter vrijkomend kooldioxide gas op. CO2 is elektrisch niet geleidend, doch dient men ten allen tijde bij hoogspanning voorzichtig te blijven. Dit blusmiddel is onbeperkt houdbaar.

Beproefde constructie

  • De hogedruk cilinders zijn naadloos uit aluminium getrokken; het ventiel is van messing
  • De Koolzuurblusser met de opgeschroefde sneeuwhoorn is bijzonder gebruiksvriendelijk.
  • De Koolzuurblusser is voorzien van een grotere sneeuwkoker met flexibele slang en heeft volgens Europese genormaliseerde testen een bijzonder hoge bluskracht voor de brandklasse B gehaald.

Toepassingen
Doordat CO2 als blusgas nauwelijks nevenschade veroorzaakt worden deze blussers o.a. gebruikt bij de beveiliging van:

  • Keukens, levensmiddelenopslag
  • Laboratoria
  • Fijnmechanische werk- en productieplaatsen
  • Ruimten met electronische apparatuur, garages etc.