Poederblusser 2kg

De 2kg poederblusser is compact uitgevoerd en van een speciale houder voorzien.

Beproefde constructie
De uitgespaarde handgreep vereenvoudigdt de ëënhandsbediening en de gele borging boven op de kunststofkap zorgt ervoor dat dit blustoestel niet voortijdig in werking kan worden gesteld.
De poederblussers zijn ook betrouwbaar bij grote temperatuursverschillen van -20°C tot +60°C.
De poederblussers hebben volgens Europese genormaliseerde testen voor de brandklassen A, B en C als resultaat een hoog blusvermogen behaalt.

Toepassingen
De 2kg poederblusser is speciaal bestemd voor het beveiligen van

  • Personenauto’s, boten, caravans, campers
  • Cabine’s van vrachtwagens, autobussen
  • Woon- en vakantiehuizen
  • Lucht- en zeehavens