FirePro® FP200M

De FirePro® brandblussers- en brandblussystemen produceren een blus aerosol waarvan de deeltjes een bluskracht hebben die wordt bepaald door een chemische kettingreactie zonder het in de omgeving aanwezige zuurstofgehalte te beïnvloeden.

FirePro is bewezen geschikt voor de volgende brandklassen:

A. Vaste stoffen
B. Vloeistoffen
C. Gassen
D. Branden elektriciteit (>75kv)
E. Branden lithium-lon
F. Olie en vetten