Noodverlichting

Men gaat er vaak vanuit dat wanneer er noodverlichting aanwezig is, de veiligheid voldoende gewaarborgd is. Niets is minder waar!
Noodverlichtingsarmaturen hebben regelmatig (onzichtbare) defecten zoals accu’s met onvoldoende capaciteit of kapotte lampen.

Daarnaast is dikwijls sprake van een verkeerde vluchtroute, verouderde pictogrammen of een tekort aan noodverlichting.

Problemen die zonder vakkundige controle pas openbaar worden als de nood aan de man is!
Laat BrandbeveilingsBedrijf Liebrand daarom jaarlijks uw noodverlichting controleren.

Assortiment Noodverlichting